MatkasseGuide.se - Mat hem till dörren!
ORRA

JAKT & FISKE

Jaktguide & FiskeguideHundinförsel från ett annat EU-land

Innan hunden kommer till Sverige ska den:

Om hunden kommer med flyg som fraktgods så ska den ha veterinärbesiktigats 24 timmar före avresan.

* Gäller inte djur från Storbritannien, Irland och Malta vid direktinförsel till Sverige.

** Gäller inte djur från Finland och Åland samt Storbritannien, Irland samt Malta vid direktinförsel till Sverige.

Anmälan till Tullverket


Du måste alltid anmäla in- och utförsel av djuren till oss vid resa inom EU.

Införselanmälan via Internet

Du som reser med dansk hund eller katt och ska resa genom Sverige med personbil, lastbil, buss eller tåg mellan Danmark och Bornholm kan göra införselanmälan via Internet.

Avmaskning mot dvärgbandmask

Innan du tar in en hund eller katt i Sverige måste du se till att veterinär avmaskar djuret mot dvärgbandmask med ett godkänt avmaskningspreparat som innehåller praziquantel eller epsiprantel.
 
Veterinären ska skriva in i sällskapsdjurspasset eller veterinärintyget att djuret är avmaskat. Om du reser från ett land utanför EU som inte är listat ska veterinären också fylla i ett engelskspråkigt avmaskningsintyg.
 
Avmaskningen ska göras inom tio dagar före införseln till Sverige. Det är en fördel om du väntar till 1-2 dagar före avresan för att minska risken att djuret infekteras på nytt under tiden från avmaskning till avresa. Du ska plocka upp efter djuret i tre dagar efter avmaskningen för att hindra att parasitägg som kommer ut med avföringen sprids i omgivningen.

 

Taking dogs into Sweden

This is a summary information about bringing pet dogs and cats to Sweden.

Please note that there are special regulations if you bring a puppy or kitten to Sweden, or if the animal needs quarantine.

To find out more please go to the Swedish Board of Agriculture website

When entering into Sweden from another EU country or a listed third country (se list on Swedish Board of Agricultural website)  you must show all necessary documents as follows:

§  a pet passport or veterinary certificate E9.45, E9.93

§  identity marking

§  rabies vaccination, including the blood test result showing an approved level of rabies antibodies

§  deworming against tapeworm (Echinococcus)

§  customs declaration

A veterinarian shall deworm your animal against tapeworm (Echinococcus)1-10 days before you bring it to Sweden. At the border you must choose the “goods to declare" gate and inform the customs officials that you bring a dog or a cat. 

You no longer need an import permit for dogs or cats from EU Member States or from listed third countries. The regulations are different depending on whether you enter Sweden from an EU country or from a non-EU country (a listed third country).

If you bring a pet dog or cat direct from a listed third country you can only arrive at Landvetter-airport, Gothenburg and Arlanda- airport, Stockholm, no other entry points to Sweden is allowed, unless the animal has been approved in a veterinary check in another EU-country.

Unlisted third country
If you bring a pet dog or cat from an unlisted third country you need a permit from the Swedish Board of Agriculture. The animal shall also stay in quarantine for 120 days.

 

Deworming against tapeworm

Before you bring a dog or a cat to Sweden, you have to make sure that a veterinarian deworms the animals against the tapeworm Echinococcus, using an approved preparation that contains praziquantel or epsiprantel. The veterinarian shall note in the pet passport that the animal has been dewormed.

If you come to Sweden from a country that is neither an EU member nor a listed country, the veterinarian also needs to complete a deworming certificate in English.

The deworming must be done within ten days before entering Sweden. We recommend you to wait until a day or two before departure in order to reduce the risk of the animal becoming reinfected between deworming and departure.

In the three days following deworming, you need to remove the animal's faeces in order to prevent parasite eggs from spreading in the environment.

 

Rabies vaccination

Both dogs and cats must be vaccinated against rabies. You can do the basic vaccination when the animal is at least three months old. If you vaccinate earlier than that, the vaccination is not valid for travel.

The animal needs to be identified at the time of vaccination.

How long the vaccination remains valid depends on the vaccine used. In Sweden, Rabisin is valid 1 year and 45 days, whereas Nobivac is valid three years. When the veterinarian enters the vaccination into the animal's passport, he or she also notes the last day of revaccination. You need to have your animal revaccinated on or before that date.

Some animals need a double basic vaccination


Some animals do not form as many antibodies.
This is true for

·         dogs and cats younger than a year

·         dogs of large breeds

·         dogs subject to hard physical training

·         dogs and cats that are ill or have recently been ill.

Such animals should receive a basic vaccination twice, with about one month between shots. Please talk to your veterinarian about this.

Analysing the number of rabies antibodies


A veterinarian must take a blood sample no sooner than 120 days after the latest rabies vaccination, and before the period of validity of the vaccination expires. The point is to show that the animal has obtained an approved number of rabies antibodies.

The sample is to be analysed by a laboratory that has been authorised by the EU. You can find a list of authorised laboratories in the right-hand column.

If the animal has not obtained an approved antibody count, you need to have the basic vaccination done again, and take another blood sample no sooner than 120 days later.